Varavoimakoutsi logo

040 419 1756

info(at)varavoimakoutsi.fi

TYÖNOHJAUS JA COACHING – PAREMPAA TYÖARKEA JA TASAPAINOA

VARAVOIMAKOUTSI™ JATKUVAN KEHITTYMISEN TUKENA

Haluatteko tukea henkilöstöä muuttuvassa työympäristössä?
Kohottaa työntekijöiden potentiaalin lentoon?
Nostaa työhyvinvoinnin entistä paremmalle tasolle?

Varavoimakoutsi™ -työnohjauspalvelu on työyhteisön tuki muutoksessa, uudistumisessa ja jatkuvan kehittymisen polulla.

Palvelun perustana on yksilötyönohjaus, joka voidaan toteuttaa 100 % etänä. Ympäri Suomen.

 

MIKSI VARAVOIMAKOUTSI™?

Varavoimakoutsi -työnohjaus auttaa selkeyttämään työn pullonkauloja sekä parantamaan työarkea.

SÄÄNNÖLLINEN TYÖNOHJAUS – PYSYVIÄ LOPPUTULOKSIA

Työntekijät saavat työnohjaajalta yksilöllistä ohjausta ja tukea – säännöllisesti kuukausisopimuksella.

Työnohjaus auttaa kehittämään omaa työtä sekä turvaamaan työhyvinvointia muutosten ja kiireen keskellä.

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen myötä tehdään näkyväksi omaa osaamista ja onnistumisia, selkiytetään tavoitteita ja kehitetään työtapoja. Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja henkisiä voimavaroja, lisäten työtyytyväisyyttä ja muutoskyvykkyyttä.

työnohjausta etäyhteydellä

VARAVOIMAKOUTSI™ – NÄIN SE TOIMII

Näin Varavoimakoutsi työnohjaus etenee – alkukartoitus, esimiesten valmennus, yksilötyönohjaukset sopimuksen mukaan, raportointi ja palautekeskustelut.

PROSESSI LYHYESTI:

 • Alkukartoitus – nykytilanne, yrityksen arvot ja tavoitteet
 • Sopimus – yksilötyönohjausten kuukausittainen määrä ja kokonaiskesto
 • Esimiesten valmennus – Varavoimakoutsi™ -palvelun sisältö ja hyödyt. 
  Esimiesten sparraus uusiin työskentelytapoihin ja uudenlaiseen vuorovaikutukseen.
 • Tietopaketti esimiehille Varavoimakoutsi™-palvelusta 
 • Koutsausaikojen itsenäiset varaukset – sopimuksella sovittu määrä/henkilö
 • Yksilötyönohjaukset etänä esim. Teamsin kautta
 • Säännöllinen raportti käynneistä ja niiden aihealueista
 • Väli- ja loppupalautekeskustelut yrityksen edustajien kanssa

Huom! Kysy työeläkeyhtiöltäsi rahallista tukea Varavoimakoutsi™-palvelulle

Varavoimakoutsi™ – hyödyt

Työntekijä:

 • Auttaa arvioimaan työn nykytilaa
 • Selkeyttää työtä ja parantaa ajanhallintaa
 • Tuo onnistumiset ja vahvuudet näkyviksi
 • Työhyvinvointi paranee
 • Puheyhteys esimieheen kohenee
 • Kotiasioiden vaikutus työhön selkiintyy

Esimies:

 • Puheyhteys alaiseen paranee
 • Työn pullonkaulat näkyviksi
 • Itseohjautuvuus lisääntyy
 • Ongelmanratkaisu helpottuu
 • Positiivinen vaikutus koko tiimiin
 • Työn ulkopuoliset ongelmat esiin

Organisaatio:

 • Sairauspoissaolot vähenevät
 • Työn tuottavuus paranee
 • Työntekijöiden sitoutuminen yritykseen paranee
 • Työssä viihtyminen lisääntyy
 • Työnantajamaine paranee
 • Kilpailuvaltti rekrytoinnissa
Työnohjaaja Tarja Ranta – työnohjaus etäyhteydellä

VARAVOIMAKOUTSI – PUNAINEN LANKA

Varavoimakoutsi™ on uudenlainen palvelu yrityksille, jonka avulla saavutetaan pitkäkestoisia tuloksia, inhimillisyyden kautta.

Varavoimakoutsi™ ei ole salamaratkaisu, emmekä usko taikatemppuihin.
Sen sijaan, uskomme aitoon kuunteluun ja yksilölliseen ohjaukseen.

Työntekijöiden siivittämiseen korkeuksiin – matkalla syntyvien oivallusten voimalla.

Sillä jokainen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi yksilönä, ei osana massaa.

Varavoimakoutsi™ -palvelun tuottaa Varavoimala. Varavoimala tarjoaa ratkaisukeskeistä valmennusta ja työnohjausta yritysten henkilöstölle yli 10 vuoden kokemuksella.

Haluaisitko keskustella lisää?

Lähetä yhteydenottopyyntö tai pyydä esite!

Puhelin

040 419 1756

Sähköposti

info(at)varavoimakoutsi.fi

Varavoimakoutsi logo